inAfstemming
Bert Bos
Werkwijze
Begeleiding
Verlies en rouw
Mannen rouwen anders
Levensloopbegeleiding
Puber- en jongerencoaching
Supervisie
Droomduiding
Tarieven
En meer...
Contact

Supervisie

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen ervaringen, zowel tijdens de studie bijeenkomsten als tijdens het werken.  Degene die supervisie krijgt wordt uitgenodigd en gestimuleerd het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij/zij inzicht in het eigen handelen en kan de student het nieuw verworven inzicht bewust in gaan zetten, in studie en werk.
De student draagt zelf zorg voor de in te brengen vraagstelling.