inAfstemming
Bert Bos
Werkwijze
Begeleiding
Verlies en rouw
Mannen rouwen anders
Levensloopbegeleiding
Puber- en jongerencoaching
Supervisie
Droomduiding
Tarieven
En meer...
Contact

Bert Bos

Rouw- en verliesbegeleider, persoonlijk begeleider, puber- en jongerencoach, droomduiding.

Reeds op jonge leeftijd werd ik geconfronteerd met de plotselinge dood van mijn vader.
Het door mij toen ervaren gemis aan zorg, een eindje mee op weg gaan, betrokkenheid en aandacht is gaandeweg een voedingsbodem gebleken om te worden tot de begeleider die ik nu ben.

Mijn relevante opleidingen:

  • Keerkringschool voor spirituele ontwikkeling (Hein Stufkens) 
  • School voor Imaginatie (Jan Taal) 
  • Systemisch werken (Phoenix, Utrecht)
  • Werken met Gestolde Rouw, (therapeutische vervolgopleiding Land van Rouw, Nijmegen)
  • Leergang Rouwen bij traumatisch Verlies, (Parabel, Utrecht)
  • Leergang omgang met trauma (Parabel, Utrecht)
  • Theologie en pastoraat,

Als verteller van spirituele verhalen treed ik op, samen met mijn musicerende partner, Marijke Koerselman.

In deeltijd ben ik werkzaam in het Voortgezet Onderwijs als docent, docentencoach, leerling(rouw)begeleider en mindfulnesstrainer.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en respectvolle nabijheid bij de dikwijls met zichzelf worstelende jongeren. ‘Elke ontmoeting vraagt bereidheid om het geheim in de ander, zijn diepste zelf te eerbiedigen en om een buiging te maken voor zijn eigenheid.’

Als gecertificeerd rouwbegeleider ingeschreven bij het Landelijk Steunpunt Rouw te Amersfoort.