inAfstemming
Bert Bos
Werkwijze
Begeleiding
Verlies en rouw
Mannen rouwen anders
Levensloopbegeleiding
Puber- en jongerencoaching
Supervisie
Droomduiding
Tarieven
En meer...
Contact

Privacyverklaring inAfstemming

praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding, levensloopbegeleiding, begeleiding van pubers en jong-volwassenen en droomduiding

Contactgegevens:

Praktijkadres: Debussystraat 92, 4102 AV Culemborg
Telefoon: 06-41381037
Email: info@inafstemming.nl
Website: www.inafstemming.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Wanneer u gebruik maakt van een begeleidingstraject van ‘inAfstemming’, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
•    Namen (voor- en achternaam)
•    Adresgegevens
•    Telefoonnummer
•    Emailadres

De persoonsgegevens worden ingezet voor de volgende doelen:
•    Telefonisch- en/of emailcontact: afspraken plannen, ev. tussentijds contact
•    Afhandelingen van betalingen
•    Het doorgeven van ev. wijzigingen
•    Een cliëntendossier vormen

Computerprogramma
•    Outlook Express, beveiligd met wachtwoord.

Bewaartermijn
Cliëntengegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard, met een maximum van 5 jaar.

Delen van gegevens
Het delen van persoonsgegevens aan derden gebeurt alleen met toestemming van de cliënt.

Cookies
Cookies en/of vergelijkbare technieken worden niet gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen
De cliënt heeft ten allen tijde het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.
De cliënt heeft het recht om eventuele toestemming m.b.t. het bewaren van persoonsgegevens in te trekken.
Ook bestaat het recht op gegevensoverdraagbaarheid:  de cliënt wil over zijn/ haar gegevens beschikken, cq naar een andere begeleider/ therapeut doorsturen.

Beveiliging persoonsgegevens
De bescherming van de persoonsgegevens van de cliënt wordt uiterst serieus gehanteerd.
Wanneer de indruk bestaat dat e.e.a. niet adequaat beveiligd is, dan wordt de cliënt dringend verzocht dit te melden: info@inafstemming.nl
De mogelijkheid bestaat tevens om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl