inAfstemming
Bert Bos
Werkwijze
Begeleiding
Verlies en rouw
Mannen rouwen anders
Levensloopbegeleiding
Puber- en jongerencoaching
Supervisie
Droomduiding
Tarieven
En meer...
Contact

Muziek en Verhalen van de Ziel

Van oudsher was het vertellen van verhalen het voertuig waarmee eeuwenoude wijsheid werd doorgegeven. Verhalen leidden hun toehoorders een wereld van magie en mysterie binnen, een werkelijkheid die ook wel als sacraal werd aangeduid. Zo bestaat er een schat aan bezielde verhalen uit allerlei tradities. Verhalen waarin ook humor een belangrijke rol speelt. De inhoud zet je vaak op het verkeerde been, waardoor de boodschap voorbij het hoofd, direct het hart raakt.

In dit programma kun je luisteren naar inspirerende verhalen, verteld door Bert. Gedurende een aantal jaren was Bert de vaste radioverteller bij de Boeddhistische Omroep. Marijke Koerselman bespeelt bijzondere Ganesh-snaarinstrumenten. De klanken ervan openen het hart en brengen je in een fijne afstemming.
Het programma kan worden afgestemd op uw wensen. Het kan ook worden uitgebreid met een muziek- en of verhalenworkshop.