inAfstemming
Bert Bos
Werkwijze
Begeleiding
Verlies en rouw
Mannen rouwen anders
Levensloopbegeleiding
Puber- en jongerencoaching
Supervisie
Droomduiding
Tarieven
En meer...
Contact

Werken met Dromen

‘Dromen die niet begrepen worden,
zijn als brieven die men ongeopend laat’

Citaat uit de Talmoed

We dromen een aantal dromen per nacht, die we soms nog weten als we wakker worden. Vaker herinneren we ons flarden en minstens zo vaak herinneren we ons niets.
Er zijn echter ook dromen die zich herhalen. Soms ook zijn het angstige dromen. Of we dromen van een gestorvene. Is er een boodschap?

Laten we een aan ons gezonden brief ongeopend?

Nee, ik ben geen dromenuitlegger. Wel begeleid ik de dromer/ droomster in het terugkeren naar de droom en vervolgens heel goed te observeren: wat dient zich (m.n. lichamelijk) aan? We kunnen de stroom van beelden stopzetten, inzoomen, focussen. Een ogenschijnlijk boze droom kan een prachtig inzicht verschaffen!

Ook voor kinderen/ jongeren die wel eens geplaagd worden door angstaanjagende dromen kan zo’n droomconsult heilzaam werken.

We zien de maan pas door het venster als het licht gedoofd is.

Men ziet de in de sneeuw verborgen zilverreiger pas wanneer hij beweegt.