inAfstemming
Bert Bos
Werkwijze
Begeleiding
Verlies en rouw
Mannen rouwen anders
Levensloopbegeleiding
Puber- en jongerencoaching
Supervisie
Droomduiding
Tarieven
En meer...
Contact

Begeleiding van pubers en jong-volwassenen

Wanneer kan een begeleidingstraject helpen?

Je bent puber/ jongere en ...

 • Je zit al een poos niet lekker in je vel
 • je kampt met gevoelens van machteloosheid en verdriet
 • je bent veel aan het piekeren, met name over jezelf
 • Je hebt eigenlijk geen idee welke kant je op wilt
 • Je voelt je vaak onbegrepen 
 • Je komt veel in conflicten terecht: thuis, op school, soms ook met je vrienden
 • Je hebt misschien iets meegemaakt waarover je wel wilt maar niet durft te praten
 • Je hebt moeite met grenzen stellen, met nee zeggen
 • Je bent vaak besluiteloos, faalangstig
 • De middelbare school zit er bijna op. Maar ... wat nu?
 • Je bent gestart met een nieuwe opleiding, maar je twijfelt: is het dit wat ik wil?

Mijn methode van werken:

 • Altijd een positieve benadering
 • Vooral: versterken wat er al is aan positieve dingen, zoals: talenten, sport
 • ‘Piketpaaltjes’ benoemen en versterken: wie is/ zijn belangrijk voor je? Op wie kan je bouwen?
 • Stilstaan bij: wat wil jij. Dan gaan we daaraan werken!
 • Welke handelingen/ gedragingen helpen hierbij, welke niet?
 • Vertrouwelijk. Communicatie met ouders altijd na toestemming van de jongere

Intake + plan van aanpak

 • Een intakegesprek is uiteraard de eerste stap, zowel met de jongere als met de ouder(s)
 • Een plan van aanpak stel ik op, samen met de jonge cliënt: haalbare doelen, tussenstappen, etc.
 • Waar sta je nu, waar wil je graag uitkomen, wat is daarvoor nodig?


Mijn ervaring in het coachen van jongeren in die lastige levensfase die puberteit heet is groot en vaak verrassend succesvol.