inAfstemming
Bert Bos
Werkwijze
Begeleiding
Verlies en rouw
Mannen rouwen anders
Levensloopbegeleiding
Puber- en jongerencoaching
Supervisie
Droomduiding
Tarieven
En meer...
Contact

Begeleiding van pubers en jong-volwassenen

Wanneer kan een begeleidingstraject helpen?

Een puber/ jongere

 • Zit al een poos niet lekker in zijn/ haar vel
 • kampt met gevoelens van machteloosheid en verdriet
 • Is veel aan het piekeren, met name over zichzelf
 • Heeft eigenlijk geen idee welke kant hij/ zij op wil
 • Heeft het gevoel dat niemand hem/ haar begrijpt
 • Komt veel in conflicten terecht: thuis, op school
 • Heeft misschien iets meegemaakt waar hij/ zij niet over durft te praten
 • Heeft moeite met grenzen stellen, met nee zeggen
 • Is erg faalangstig
 • Middelbare school zit er bijna op. Geen idee wat nu.

Mijn methode van werken:

 • Altijd een positieve benadering
 • Vooral: versterken wat er al is aan positieve dingen, zoals: talenten, sport
 • ‘Piketpaaltjes’ benoemen en versterken: wie is/ zijn belangrijk voor je? Op wie kan je bouwen?
 • Stilstaan bij: wat wil jij. Dan gaan we daaraan werken!
 • Welke handelingen/ gedragingen helpen hierbij, welke niet?
 • Vertrouwelijk. Communicatie met ouders altijd na toestemming van de jongere

Intake + plan van aanpak

 • Een intakegesprek is uiteraard de eerste stap, zowel met de jongere als met de ouder(s)
 • Een plan van aanpak stel ik op, samen met de jonge cliënt: haalbare doelen, tussenstappen, etc.
 • Waar sta je nu, waar wil je graag uitkomen, wat is daarvoor nodig?